ფოტო გალერეა

თბილისის წიგნის 25-ე საერთაშორისო ფესტივალი / დღე IV

თბილისის წიგნის 25-ე საერთაშორისო ფესტივალი / დღე III

თბილისის წიგნის 25-ე საერთაშორისო ფესტივალი / დღე II

თბილისის წიგნის 25-ე საერთაშორისო ფესტივალი / დღე I

თბილისის წიგნის 24-ე საერთაშორისო ფესტივალი / დღე IV

თბილისის წიგნის 24-ე საერთაშორისო ფესტივალი / დღე III

თბილისის წიგნის 24-ე საერთაშორისო ფესტივალი / დღე II

თბილისის წიგნის 24-ე საერთაშორისო ფესტივალი / დღე I

თბილისის წიგნის 23-ე საერთაშორისო ფესტივალი / დღე IV

თბილისის წიგნის 23-ე საერთაშორისო ფესტივალი / დღე III

თბილისის წიგნის 23-ე საერთაშორისო ფესტივალი / დღე II

თბილისის წიგნის 23-ე საერთაშორისო ფესტივალი / დღე I

თბილისის წიგნის 22- ე საერთაშორისო ფესტივალი