პროფესიული პროგრამა

თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი სტუმრებს წიგნთან, ლიტერატურასთან, სამწერლო და საგამომცემლო საქმიანობასთან დაკავშირებულ არაერთ ღონისძიებას სთავაზობს, მათ შორისაა პროფესიული პროგრამები, სემინარები, კონფერენციები და შეხვედრები.