მთავარი სცენა

თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის მთავარ სცენაზე საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია და ფესტივალის მონაწილეები მართავენ მრავალ ღონისძიებასა და პრეზენტაციას.

ფესტივალის მთავარი სცენა აერთიანებს წიგნის, ლიტერატურისა და საგამომცემლო ბიზნესთან დაკავშირებულ აქტივობებს. იმართვება ახლადგამოქვეყნებული წიგნების პრეზენტაციები, საჯაროდ კითხვა, შეხვედრები და დისკუსიები როგორც ქართველ, ისე უცხოელ ავტორებთან და მწერლებთან. მთავარ სცენაზე იმართება საპატიო სტუმრების წარდგენა, ლიტერატურული პრიზების გადაცემა და სხვა მრავალი ღონსიძიება.